1. Pussing

Du bør starte med en grundig rengjøring av båten. Sørg for at alt smuss, skitt, tang og tare blir fjernet. En høytrykkspyler gjør jobben enkel, men på de tøffeste partiene må du nok frem med en skrape eller en stålbørste.

2. Grundig gjennomgang

Når båten er ren og pen, bør du ta en grundig gjennomgang av skroget. Sjekk at det ikke er noen sprekker i skroget og at det ikke er noen vannlekkasje. Dersom du finner sprekker i skroget, kan dette tyde på tretthet i materialet, og bør utbedres. Dette kan det være lurt å få en profesjonell til å se på.

3. Vask, polering og voks

Skroget må rengjøres grundig. Det er ikke nødvendig å bruke dyre rengjøringsmidler, Zalo, Ajax eller grønnsåpe fungerer godt. La såpen sitte på litt, så slipper du å skure så mye. Du bør unngå såper med sliping, da dette kan ripe opp gelcoaten. Når båten er helt tørr etter rengjøring, er det klart for polering. Dette kan du gjøre med enten en poleringsmaskin eller en mikrofiberklut. Bruker du en poleringsmaskin må du kjøre på laveste omdreining for at ikke varmen skal ødelegge polishen. Når polishen har tørket, skal denne tørkes av igjen med mikrofiberklut.

Så er det klart for voksing. Denne beskytter mot skitt, salt og sol. Påfør et tynt lag med voks, la den tørke og tørk den av med en poleringsklut.

Dersom det er behov for bunnstoff (skal ikke være nødvendig hvert år), maskerer du opp vannlinjen og maler på. Her er det viktig at overflaten er ren og glatt. Husk at det skal gå minst en dag før du sjøsetter båten etter siste strøk med bunnstoff.

4. Overflatevask og -behandling

Se over alt treverk og gi disse gjerne en omgang med olje eller lakk dersom de har tørket ut eller grånet. Resultatet blir best om du tar en runde med sandpapir først.

Vask over alle flater, slik at alt av stør, salt og smuss blir borte. Vinduene trenger helt sikkert en god vask, bruk gjerne en nal for best sluttresultat.

5. Selve båten

Sjekk over alle slanger, ventiler og kraner. Disse kan lett sprekke om de har vært utsatt for frost, og bør repareres eller byttes ut om så er tilfelle. Det er veldig viktig å sjekke drivstoffslangen godt, da denne må være hel og intakt. Ta en titt på kabler til styring, gir og gass og gi dem en omgang med fett eller grease.

6. Motorsjekk

Det er viktig å ta en god sjekk av motoren. Du bør sørge for at det er et lag med fett i alle svingbare ledd på båtmotoren. Ta av lokket og se til at alt i motoren er i orden, også tennpluggene. Er det et tynt og brunt belegg nederst på pluggen er det ingen problem, men er det tykt og svart bør du bytte dem ut.

Det kan være lurt å spraye motoren med en fuktfordriver på alle komponentene under lokket i selve motoren. Du bør også skifte girolje i undervannshuset. Dette er noe som må gjøres hvert år.

7. Rengjøring og bytte av drivstoff

Drivstoff er ferskvare, og vi anbefaler å skifte ut gammelt med nytt før du starter sesongen.