Bli en trygg båtfører hos oss!

Det er ingen krav til forkunnskaper og kurset passer for alle. Vi har tilpasset kurset slik vi skal få med alle deltagerne, fra det mest grunnleggende opp til det kunnskapnivået som er påkrevd

Maritim Kompetanse stiller med alt nødvendig kursmateriell. Det inkluderer også datautstyr til eksamen. Matservering er ikke inkludert.

Normal oppstart av kurset er kl. 09:00 til ca. 17:00. Tidspunktet for avslutning avhenger av progresjon, erfaringsnivå og tid på eksamen. Noen oppsatte båtførerkurs kan ha andre oppstartstidspunkt det er kurstid som er oppført på kurssted som gjelder.

Betaling av kurset utføres gjennom tilsendt faktura.

Ordinærpris på kurset er 1490,-

Eksamensavgift til Norsk Test AS kommer i tillegg og er på kr. 768,­-. Du er selv ansvarlige for å melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgiften før kursdagen. Det er ikke mulig å ta eksamen før eksamensavgiften er betalt. Registrering er mulig selv om du ikke vet hvilken dag du skal på kurs. Dette gjøres på www.båtførerregisteret.no

Hvis du er uheldig og ikke består båtførerprøven gir vi deg muligheten til å delta på kurs igjen 1 gang uten ekstra kostnader, dette tilbudet gjelder 1 år fra førstegangs deltagelse.

Merk at det må gå minst 14 dager før du kan gå opp til ny eksamen.