70 23 90 10 (hverdager 08:30-15:30) post@maritimkompetansenorge.no

For å kunne gjennomføre båtførerprøven må man først og fremst være registrert og ha gjennomført innbetaling av eksamensgebyret på båtførerregisteret.no. Her er det viktig at all informasjon er korrekt utfylt, og samtidig kan det være en fordel å ha lagt inn ett bilde som oppfyller alle krav til ett passfoto på forhånd.

Selve båtførerprøven inneholder 50 spørsmål som må gjennomførest på 60 minutt. For de som eventuelt har spesielle behov, så er det mulig å få forlenget prøvetiden ved fremvisning av legeattest. Ta i tilfelle kontakt med ditt kurssenter i god tid i forveien dersom du har spørsmål vedrørende forlengelse av tiden.

De fleste spørsmålene er flervalgsoppgaver, der det både kan være ett eller flere riktige valg. Dette blir i tilfelle opplyst om i spørsmålsteksten.

Pensumet til båtførerprøven er inndelt i fire deler. Del 1 omhandler sjømannskap, del 2 handler om lover og regler, del 3 om navigasjon og kartlesing og del 4 om spesielt viktige emner.

Kravet for å bestå båtførerprøven er todelt. Det vil si at for å bestå så må man ha 80% eller høyere på totale resultater, i tillegg må resultatet i del 4 (spesielt viktige emner) også være 80% eller høyere.

Dersom man ikke består båtførerprøven så må man vente i minimum 14 dager før man gjennomfører en ny prøve.

For mer informasjon om båtførerprøven eller pensumplaner, sjekk ut sjøfartsdirektoratet sine sider her.