Uncategorized

/Uncategorized

Her skal vi forsøke å komme med gode råd og tips til alt i fra hvordan du kan vedlikeholde båten din, til generell sjøvett.

Vi håper at dette kan bli til nytte for de fleste.

Hilsen oss i Maritim Kompetanse

HEI!

By |2019-03-20T12:28:14+00:00March 20th, 2019|Uncategorized|

Her skal vi forsøke å komme med gode råd [...]

1. Drenering
Sjekk at alle dreneringene på båten er åpne slik at vann enkelt kan renne ut. Dersom dreneringene er tette av blader, rusk eller frost så bør dette fjernes.

2. Fortøyning
Båten bør fortøyes godt. Dersom tauverket er slitt eller morknet så bør det byttes ut. Det kan også være lurt å ha ut noen ekstra fortøyninger og gjerne doble opp desse. I tillegg til dette så kan det monteres strekkavlastere på tauverket.

3. Tilsyn
Det bør holdes tilsyn med båten gjennom hele høsten/vinteren. Dersom du ikke har mulighet til å gjøre dette selv så bør du alliere deg med andre.

4. Snømåking
Dersom det skulle komme endel snø, så bør båten måkes fortløpende slik at det ikke blir for mye tilleggsvekt i snøen.

5. Frostsikre
Når båten skal stå ubrukt og det i tillegg kan bli minusgrader kan det også være lurt å tømme eventuelle vannsystemer. Dette kan for eksempel være rør, ferskvannstank eller septiktank. Det kan også være lurt å ha frostvæske i toalett og vannlåser.

6. Unngå fuktskader
Fuktskader kan forebygges ved å ha god utlufting. Det er også mange som går til innkjøp av fuktslukere.

Det kan også være ett tips å forberede båten til neste sesong før du legger den til vinterlagring. Da vil du forhåpentligvis få litt mindre å tenke på når det blir varmere i luften og du kjenner at det rister i sjøbeina.

Benjamin, Maritim Kompetanse

6 TIPS TIL VINTERLAGRING AV BÅT PÅ SJØEN

By |2019-03-20T12:27:27+00:00March 20th, 2019|Uncategorized|

1. Drenering Sjekk at alle dreneringene på båten er [...]

 

Vi har lagt merke til at det ikke alltid er like enkelt å skille i mellom sjøvettreglene og sjøveisreglene. Forskjellene mellom desse er stor, men samtidig er det viktig å ha kontroll på både sjøvett- og sjøveisreglene dersom man skal ferdes på sjøen.

Sjøveisreglene tar for seg reglene for ferdsel til sjøs. Desse skal etterfølges til en hver tid. Sjøvettreglene tar for seg hvordan du bør oppføre deg og hva du bør tenke på både før og når du ferdes til sjøs. Desse går som følger:

1. Tenk sikkerhet
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3. Respekter vær og farvann
Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4. Følg sjøveisreglene
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
Det er påbudt med godkjendt flyteutstyr til alle om bord.

6. Vær uthvilt og edru
Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

7. Vis hensyn
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan du bør forholde deg: Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.

Dersom det er noen som ønsker mer informasjon om sjøvett kan vi anbefale å sjekke ut sjøfartsdirektoratet sitt holdningsskapende arbeid for sikkerhet blant fritidsbåtbrukere. Dette finner du her.

 

SJØVETTREGLENE

By |2019-03-20T12:25:51+00:00March 20th, 2019|Uncategorized|

  Vi har lagt merke til at det ikke [...]

Det er påbudt å ha båtførerbevis for alle som er født i 1980 eller senere, som skal føre en fritidsbåt med lengde på over 8 meter eller med motor større enn 25 hestekrefter.

Det vil si at alle som er født før 1980 er fritatt kravet om båtførerbevis, og kan føre båter inntil 15 meter (50 fot) uten å måtte fremlegge ett kvalifikasjonbevis. På tross av dette så er det fortsatt anbefalt at alle som skal ferdes til sjøs gjennomfører båtførerprøven.

Båtførerprøven kan tas fra og med fylte 14 år, og blir utstedt ved fylte 16 år.

Dersom du ønsker mer informasjon om båtførerprøven så kan du sjekke ut båtførerregisteret sine sider her.

HVEM TRENGER Å GJENNOMFØRE BÅTFØRERPRØVEN?

By |2019-03-20T12:21:36+00:00March 20th, 2019|Uncategorized|

Det er påbudt å ha båtførerbevis for alle som [...]

Kombinasjonen av alkohol og en båttur er ofte mer uheldig enn det folk flest er klar over. Som de fleste allerede vet så er noen av alkoholens bivirkninger blant annet dårligere syn, reaksjon, konsentrasjon og koordinasjon. Vi vil også være mindre bevist på konsekvenser og få lengre reaksjonstid.

Dersom dette var de eneste bakdelene med å drikke alkohol, så kunne vell det ha vært ille nok når man skal ferdes til sjøs?

Det færre av oss vet er at en annen innvirkning alkoholen har på kroppen er at blodårene utvider seg, dette vil føre til at det strømmer mer blod igjennom blodårene som ligger like under huden, som igjen vil føre til raskere nedkjøling av blodet. Når blodet blir nedkjølt, så vil også kroppen bli nedkjølt, og man vil dermed også bli raskere utmattet.

Med dette i bakhodet, så vil vi oppfordre alle til å vente med å innta alkohol til etter man er fast fortøyd. Og om man mot formodning er nødt til å drikke før båten er fortøyd, vil vi anbefale å drikke med måte og alltid ha redningsvesten på!

Husk også på at promillegrensen til sjøs er på 0,8!

Ønsker du mer informasjon om sjø, båt og promille? Sjekk ut alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL sine sider vedrørende dette emnet her.

Til slutt kan vi vell konkludere med at det ikke var spesielt lurt av vikingene å kombinere båttur og alkohol?

ALKOHOL TIL SJØS

By |2019-03-20T12:19:46+00:00March 20th, 2019|Uncategorized|

Kombinasjonen av alkohol og en båttur er ofte mer [...]

For å kunne gjennomføre båtførerprøven må man først og fremst være registrert og ha gjennomført innbetaling av eksamensgebyret på båtførerregisteret.no. Her er det viktig at all informasjon er korrekt utfylt, og samtidig kan det være en fordel å ha lagt inn ett bilde som oppfyller alle krav til ett passfoto på forhånd.

Selve båtførerprøven inneholder 50 spørsmål som må gjennomførest på 60 minutt. For de som eventuelt har spesielle behov, så er det mulig å få forlenget prøvetiden ved fremvisning av legeattest. Ta i tilfelle kontakt med ditt kurssenter i god tid i forveien dersom du har spørsmål vedrørende forlengelse av tiden.

De fleste spørsmålene er flervalgsoppgaver, der det både kan være ett eller flere riktige valg. Dette blir i tilfelle opplyst om i spørsmålsteksten.

Pensumet til båtførerprøven er inndelt i fire deler. Del 1 omhandler sjømannskap, del 2 handler om lover og regler, del 3 om navigasjon og kartlesing og del 4 om spesielt viktige emner.

Kravet for å bestå båtførerprøven er todelt. Det vil si at for å bestå så må man ha 80% eller høyere på totale resultater, i tillegg må resultatet i del 4 (spesielt viktige emner) også være 80% eller høyere.

Dersom man ikke består båtførerprøven så må man vente i minimum 14 dager før man gjennomfører en ny prøve.

For mer informasjon om båtførerprøven eller pensumplaner, sjekk ut sjøfartsdirektoratet sine sider her.

BÅTFØRERPRØVEN

By |2019-03-20T11:53:59+00:00March 20th, 2019|Uncategorized|

For å kunne gjennomføre båtførerprøven må man først og [...]

Beauforts skala er en skala inndelt i 13 nivåer, som kan brukes for å måle og utrykke vindstyrke. Skalaen er ikke veldig utbredt, men når man ferdes til sjøs, så kan det være greit å kjenne til den.

Tabellen under tar for seg beaufortskalaen, med betegnelse, vindhastigheter og virkningene vinden har på sjøen.

I dag så blir skalaen spesielt brukt ved føring av skipsdagbøker til sjøs.

BEAUFORTS SKALA

By |2019-03-20T11:51:51+00:00March 20th, 2019|Uncategorized|

Beauforts skala er en skala inndelt i 13 nivåer, [...]

Det er en klar tendens til at personer som er fritatt kravet om obligatorisk båtførerbevis (født før 1980) er overrepresentert i dødsulykker på norske fritidsfartøy. Data fra 2017 viser at hele 86% av de omkomne var 40 år eller eldre, og gjennomsnittsalderen på de omkomne var på 56 år. Til informasjon så gjelder kravet om båtførerbevis (i 2019) for de som er 39 år eller yngre, altså 17 år yngre enn snittalderen for de omkomne i 2017.

Maritim Kompetanse har allerede mange deltakere som er født før 1980, men vi ønsker å ta i mot og tilby opplæring og båtførerprøver til mange flere. For å øke motivasjonen til å gjennomføre båtførerprøven for eldre båtførere vil vi derfor innføre aldersrabatt på våre båtførerkurs for alle som er unntatt kravet om obligatorisk båtførerbevis. Dermed håper vi at Maritim Kompetanse kan være med på å forebygge at majoriteten av dødsulykkene på norske fritidsbåter involverer ”eldre” båtførere.

Hvem er underlagt kravet om båtførerbevis? Alle som er født fra og med 1. Januar 1980 og senere, og som skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hk.

Tallene er hentet i fra Sjøfartsdirektoratet sin fritidsbåtstatistikk for 2017. Dersom det er noen som er interessert i å se mer data i fra fritidsfartøyulykker for 2017 kan det finnes her.

VI INNFØRER ALDERSRABATT

By |2019-03-20T11:49:57+00:00March 20th, 2019|Uncategorized|

Det er en klar tendens til at personer som [...]

Har du kontroll på hvor du kan ferdes fritt med båt, og hvor det eventuelt er restriksjoner? Viste du at enkelte områder kan være vernet innenfor spesielle tidsperioder, og vet du i tilfelle til hvilke tider dette er?

Dersom du ikke kjenner til restriksjonene, og fører din båt i feil område, så kan du bli hardt straffet.

Miljøstatus.no har utarbeidet et godt kartverktøy der man enkelt kan finne sitt nærområde, og se de ulike vernede områdene, hvilken kategori de tilhører, og hvilken spesifikke regler som gjelder for området.

Mesteparten av vernet marint areal er kategorisert som nasjonalpark, naturreservat og landskapsernområde, men det er også egne marine verneområder, artsfredninger, i tillegg til annet vern.

Formålet er å sikre sårbare og truede naturtyper, i tillegg til å bevare spesifikke områder av både regional, nasjonal og internasjonal verdi.

Dersom du ønsker mer informasjon om verneområder der du bor, eller skal ferdes med båt, kan du sjekke ut kartet til Miljøstatus her.

FORBUDSSONER OG VERNEOMRÅDER

By |2019-03-20T11:47:49+00:00March 20th, 2019|Uncategorized|

Har du kontroll på hvor du kan ferdes fritt [...]