70 23 90 10 (hverdager 08:30-15:30) post@maritimkompetansenorge.no

Det er en klar tendens til at personer som er fritatt kravet om obligatorisk båtførerbevis (født før 1980) er overrepresentert i dødsulykker på norske fritidsfartøy. Data fra 2017 viser at hele 86% av de omkomne var 40 år eller eldre, og gjennomsnittsalderen på de omkomne var på 56 år. Til informasjon så gjelder kravet om båtførerbevis (i 2019) for de som er 39 år eller yngre, altså 17 år yngre enn snittalderen for de omkomne i 2017.

Maritim Kompetanse har allerede mange deltakere som er født før 1980, men vi ønsker å ta i mot og tilby opplæring og båtførerprøver til mange flere. For å øke motivasjonen til å gjennomføre båtførerprøven for eldre båtførere vil vi derfor innføre aldersrabatt på våre båtførerkurs for alle som er unntatt kravet om obligatorisk båtførerbevis. Dermed håper vi at Maritim Kompetanse kan være med på å forebygge at majoriteten av dødsulykkene på norske fritidsbåter involverer ”eldre” båtførere.

Hvem er underlagt kravet om båtførerbevis? Alle som er født fra og med 1. Januar 1980 og senere, og som skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hk.

Tallene er hentet i fra Sjøfartsdirektoratet sin fritidsbåtstatistikk for 2017. Dersom det er noen som er interessert i å se mer data i fra fritidsfartøyulykker for 2017 kan det finnes her.