70 23 90 10 (hverdager 08:30-15:30) post@maritimkompetansenorge.no
Vi har lagt merke til at det ikke alltid er like enkelt å skille i mellom sjøvettreglene og sjøveisreglene. Forskjellene mellom desse er stor, men samtidig er det viktig å ha kontroll på både sjøvett- og sjøveisreglene dersom man skal ferdes på sjøen.
Sjøveisreglene tar for seg reglene for ferdsel til sjøs. Desse skal etterfølges til en hver tid. Sjøvettreglene tar for seg hvordan du bør oppføre deg og hva du bør tenke på både før og når du ferdes til sjøs. Desse går som følger:
1. Tenk sikkerhet
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
2. Ta med nødvendig utstyr
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
3. Respekter vær og farvann
Båten må bare benyttes under egnede forhold.
4. Følg sjøveisreglene
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
Det er påbudt med godkjendt flyteutstyr til alle om bord.
6. Vær uthvilt og edru
Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
7. Vis hensyn
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.
Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan du bør forholde deg: Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.
Dersom det er noen som ønsker mer informasjon om sjøvett kan vi anbefale å sjekke ut sjøfartsdirektoratet sitt holdningsskapende arbeid for sikkerhet blant fritidsbåtbrukere. Dette finner du her.