70 23 90 10 (hverdager 08:30-15:30) post@maritimkompetansenorge.no

Har du kontroll på hvor du kan ferdes fritt med båt, og hvor det eventuelt er restriksjoner? Viste du at enkelte områder kan være vernet innenfor spesielle tidsperioder, og vet du i tilfelle til hvilke tider dette er?

Dersom du ikke kjenner til restriksjonene, og fører din båt i feil område, så kan du bli hardt straffet.

Miljøstatus.no har utarbeidet et godt kartverktøy der man enkelt kan finne sitt nærområde, og se de ulike vernede områdene, hvilken kategori de tilhører, og hvilken spesifikke regler som gjelder for området.

Mesteparten av vernet marint areal er kategorisert som nasjonalpark, naturreservat og landskapsernområde, men det er også egne marine verneområder, artsfredninger, i tillegg til annet vern.

Formålet er å sikre sårbare og truede naturtyper, i tillegg til å bevare spesifikke områder av både regional, nasjonal og internasjonal verdi.

Dersom du ønsker mer informasjon om verneområder der du bor, eller skal ferdes med båt, kan du sjekke ut kartet til Miljøstatus her.