admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 10 blog entries.

Her skal vi forsøke å komme med gode råd og tips til alt i fra hvordan du kan vedlikeholde båten din, til generell sjøvett.

Vi håper at dette kan bli til nytte for de fleste.

Hilsen oss i Maritim Kompetanse

HEI!

By |2020-02-10T21:11:31+00:00March 20th, 2019|blogg-artikler|

Her skal vi forsøke å komme med gode råd [...]

1. Drenering
Sjekk at alle dreneringene på båten er åpne slik at vann enkelt kan renne ut. Dersom dreneringene er tette av blader, rusk eller frost så bør dette fjernes.

2. Fortøyning
Båten bør fortøyes godt. Dersom tauverket er slitt eller morknet så bør det byttes ut. Det kan også være lurt å ha ut noen ekstra fortøyninger og gjerne doble opp desse. I tillegg til dette så kan det monteres strekkavlastere på tauverket.

3. Tilsyn
Det bør holdes tilsyn med båten gjennom hele høsten/vinteren. Dersom du ikke har mulighet til å gjøre dette selv så bør du alliere deg med andre.

4. Snømåking
Dersom det skulle komme endel snø, så bør båten måkes fortløpende slik at det ikke blir for mye tilleggsvekt i snøen.

5. Frostsikre
Når båten skal stå ubrukt og det i tillegg kan bli minusgrader kan det også være lurt å tømme eventuelle vannsystemer. Dette kan for eksempel være rør, ferskvannstank eller septiktank. Det kan også være lurt å ha frostvæske i toalett og vannlåser.

6. Unngå fuktskader
Fuktskader kan forebygges ved å ha god utlufting. Det er også mange som går til innkjøp av fuktslukere.

Det kan også være ett tips å forberede båten til neste sesong før du legger den til vinterlagring. Da vil du forhåpentligvis få litt mindre å tenke på når det blir varmere i luften og du kjenner at det rister i sjøbeina.

Benjamin, Maritim Kompetanse

6 TIPS TIL VINTERLAGRING AV BÅT PÅ SJØEN

By |2020-02-10T21:12:30+00:00March 20th, 2019|blogg-artikler|

1. Drenering Sjekk at alle dreneringene på båten er [...]

 

Vi har lagt merke til at det ikke alltid er like enkelt å skille i mellom sjøvettreglene og sjøveisreglene. Forskjellene mellom desse er stor, men samtidig er det viktig å ha kontroll på både sjøvett- og sjøveisreglene dersom man skal ferdes på sjøen.

Sjøveisreglene tar for seg reglene for ferdsel til sjøs. Desse skal etterfølges til en hver tid. Sjøvettreglene tar for seg hvordan du bør oppføre deg og hva du bør tenke på både før og når du ferdes til sjøs. Desse går som følger:

1. Tenk sikkerhet
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3. Respekter vær og farvann
Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4. Følg sjøveisreglene
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
Det er påbudt med godkjendt flyteutstyr til alle om bord.

6. Vær uthvilt og edru
Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

7. Vis hensyn
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan du bør forholde deg: Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.

Dersom det er noen som ønsker mer informasjon om sjøvett kan vi anbefale å sjekke ut sjøfartsdirektoratet sitt holdningsskapende arbeid for sikkerhet blant fritidsbåtbrukere. Dette finner du her.

 

SJØVETTREGLENE

By |2020-02-10T21:12:38+00:00March 20th, 2019|blogg-artikler|

  Vi har lagt merke til at det ikke [...]

Det er påbudt å ha båtførerbevis for alle som er født i 1980 eller senere, som skal føre en fritidsbåt med lengde på over 8 meter eller med motor større enn 25 hestekrefter.

Det vil si at alle som er født før 1980 er fritatt kravet om båtførerbevis, og kan føre båter inntil 15 meter (50 fot) uten å måtte fremlegge ett kvalifikasjonbevis. På tross av dette så er det fortsatt anbefalt at alle som skal ferdes til sjøs gjennomfører båtførerprøven.

Båtførerprøven kan tas fra og med fylte 14 år, og blir utstedt ved fylte 16 år.

Dersom du ønsker mer informasjon om båtførerprøven så kan du sjekke ut båtførerregisteret sine sider her.

HVEM TRENGER Å GJENNOMFØRE BÅTFØRERPRØVEN?

By |2020-02-10T21:12:44+00:00March 20th, 2019|blogg-artikler|

Det er påbudt å ha båtførerbevis for alle som [...]

Kombinasjonen av alkohol og en båttur er ofte mer uheldig enn det folk flest er klar over. Som de fleste allerede vet så er noen av alkoholens bivirkninger blant annet dårligere syn, reaksjon, konsentrasjon og koordinasjon. Vi vil også være mindre bevist på konsekvenser og få lengre reaksjonstid.

Dersom dette var de eneste bakdelene med å drikke alkohol, så kunne vell det ha vært ille nok når man skal ferdes til sjøs?

Det færre av oss vet er at en annen innvirkning alkoholen har på kroppen er at blodårene utvider seg, dette vil føre til at det strømmer mer blod igjennom blodårene som ligger like under huden, som igjen vil føre til raskere nedkjøling av blodet. Når blodet blir nedkjølt, så vil også kroppen bli nedkjølt, og man vil dermed også bli raskere utmattet.

Med dette i bakhodet, så vil vi oppfordre alle til å vente med å innta alkohol til etter man er fast fortøyd. Og om man mot formodning er nødt til å drikke før båten er fortøyd, vil vi anbefale å drikke med måte og alltid ha redningsvesten på!

Husk også på at promillegrensen til sjøs er på 0,8!

Ønsker du mer informasjon om sjø, båt og promille? Sjekk ut alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL sine sider vedrørende dette emnet her.

Til slutt kan vi vell konkludere med at det ikke var spesielt lurt av vikingene å kombinere båttur og alkohol?

ALKOHOL TIL SJØS

By |2020-02-10T21:12:50+00:00March 20th, 2019|blogg-artikler|

Kombinasjonen av alkohol og en båttur er ofte mer [...]

For å kunne gjennomføre båtførerprøven må man først og fremst være registrert og ha gjennomført innbetaling av eksamensgebyret på båtførerregisteret.no. Her er det viktig at all informasjon er korrekt utfylt, og samtidig kan det være en fordel å ha lagt inn ett bilde som oppfyller alle krav til ett passfoto på forhånd.

Selve båtførerprøven inneholder 50 spørsmål som må gjennomførest på 60 minutt. For de som eventuelt har spesielle behov, så er det mulig å få forlenget prøvetiden ved fremvisning av legeattest. Ta i tilfelle kontakt med ditt kurssenter i god tid i forveien dersom du har spørsmål vedrørende forlengelse av tiden.

De fleste spørsmålene er flervalgsoppgaver, der det både kan være ett eller flere riktige valg. Dette blir i tilfelle opplyst om i spørsmålsteksten.

Pensumet til båtførerprøven er inndelt i fire deler. Del 1 omhandler sjømannskap, del 2 handler om lover og regler, del 3 om navigasjon og kartlesing og del 4 om spesielt viktige emner.

Kravet for å bestå båtførerprøven er todelt. Det vil si at for å bestå så må man ha 80% eller høyere på totale resultater, i tillegg må resultatet i del 4 (spesielt viktige emner) også være 80% eller høyere.

Dersom man ikke består båtførerprøven så må man vente i minimum 14 dager før man gjennomfører en ny prøve.

For mer informasjon om båtførerprøven eller pensumplaner, sjekk ut sjøfartsdirektoratet sine sider her.

BÅTFØRERPRØVEN

By |2020-02-10T21:12:55+00:00March 20th, 2019|blogg-artikler|

For å kunne gjennomføre båtførerprøven må man først og [...]

Beauforts skala er en skala inndelt i 13 nivåer, som kan brukes for å måle og utrykke vindstyrke. Skalaen er ikke veldig utbredt, men når man ferdes til sjøs, så kan det være greit å kjenne til den.

Tabellen under tar for seg beaufortskalaen, med betegnelse, vindhastigheter og virkningene vinden har på sjøen.

I dag så blir skalaen spesielt brukt ved føring av skipsdagbøker til sjøs.

BEAUFORTS SKALA

By |2020-02-10T21:13:01+00:00March 20th, 2019|blogg-artikler|

Beauforts skala er en skala inndelt i 13 nivåer, [...]

Det er en klar tendens til at personer som er fritatt kravet om obligatorisk båtførerbevis (født før 1980) er overrepresentert i dødsulykker på norske fritidsfartøy. Data fra 2017 viser at hele 86% av de omkomne var 40 år eller eldre, og gjennomsnittsalderen på de omkomne var på 56 år. Til informasjon så gjelder kravet om båtførerbevis (i 2019) for de som er 39 år eller yngre, altså 17 år yngre enn snittalderen for de omkomne i 2017.

Maritim Kompetanse har allerede mange deltakere som er født før 1980, men vi ønsker å ta i mot og tilby opplæring og båtførerprøver til mange flere. For å øke motivasjonen til å gjennomføre båtførerprøven for eldre båtførere vil vi derfor innføre aldersrabatt på våre båtførerkurs for alle som er unntatt kravet om obligatorisk båtførerbevis. Dermed håper vi at Maritim Kompetanse kan være med på å forebygge at majoriteten av dødsulykkene på norske fritidsbåter involverer ”eldre” båtførere.

Hvem er underlagt kravet om båtførerbevis? Alle som er født fra og med 1. Januar 1980 og senere, og som skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hk.

Tallene er hentet i fra Sjøfartsdirektoratet sin fritidsbåtstatistikk for 2017. Dersom det er noen som er interessert i å se mer data i fra fritidsfartøyulykker for 2017 kan det finnes her.

VI INNFØRER ALDERSRABATT

By |2020-02-10T21:13:05+00:00March 20th, 2019|blogg-artikler|

Det er en klar tendens til at personer som [...]

Har du kontroll på hvor du kan ferdes fritt med båt, og hvor det eventuelt er restriksjoner? Viste du at enkelte områder kan være vernet innenfor spesielle tidsperioder, og vet du i tilfelle til hvilke tider dette er?

Dersom du ikke kjenner til restriksjonene, og fører din båt i feil område, så kan du bli hardt straffet.

Miljøstatus.no har utarbeidet et godt kartverktøy der man enkelt kan finne sitt nærområde, og se de ulike vernede områdene, hvilken kategori de tilhører, og hvilken spesifikke regler som gjelder for området.

Mesteparten av vernet marint areal er kategorisert som nasjonalpark, naturreservat og landskapsernområde, men det er også egne marine verneområder, artsfredninger, i tillegg til annet vern.

Formålet er å sikre sårbare og truede naturtyper, i tillegg til å bevare spesifikke områder av både regional, nasjonal og internasjonal verdi.

Dersom du ønsker mer informasjon om verneområder der du bor, eller skal ferdes med båt, kan du sjekke ut kartet til Miljøstatus her.

FORBUDSSONER OG VERNEOMRÅDER

By |2020-02-10T21:13:10+00:00March 20th, 2019|blogg-artikler|

Har du kontroll på hvor du kan ferdes fritt [...]

Dersom du føler deg usikker på noe av stoffet i denne artikkelen, så vil vi anbefale deg å gjennomføre et båtførerkurs. Vi blir selvsagt ekstra glad om du ønsker å delta på et av våre kurs, i tillegg til at vi føler oss trygge på at vi skal gi deg et godt grunnlag å bygge videre erfaringer på.

Sjøveisreglene
For å forebygge sammenstøt mellom båter har sjøfartsdirektoratet fastsatt ett internasjonalt regelverk som må følges av alle båtførere. I tillegg til dette er regelverket i Norge supplert med noen tilleggsbestemmelser som gjelder for norske farvann. Dette regelverket kan man finne i Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen, eller bedre kjent som sjøveisreglene. I dette kapittelet vil vi ta for oss den delen av sjøveisreglene som er spesielt viktig å kunne for å ferdes på havet og for å kunne bestå båtførerprøven.

Vikeregler
Når du ferdes på sjøen vil du alltid ha vikeplikt for båter som kommer i fra styrbord (høyre). Dersom du har kryssende kurs med ett annet fartøy så skal du legge deg ut til styrbord og passere bak det andre fartøyet. Dette skal gjøres i god tid og skal vises med en tydelig kurs og/eller fartsendring.

Ved en vikesituasjon med motsatte kurser skal begge fartøyene legge seg ut til styrbord og passere hverandre med babord mot babord. For å forsøke å unngå at slike situasjoner oppstår så skal du holde så langt ut i leiens styrbord yttergrense som er mulig uten at det er til fare for en sikker navigasjon.

Dersom en motorbåt kommer i en vikesituasjon med en seilbåt, så vil motorbåten alltid ha vikeplikt for seilbåten så lenge seilbåten bruker seilet som fremkomstmiddel. I tilfelle seilbåten ikke benytter seg av seilet vil den bli definert som en motorbåt.

Fritidsbåter, altså både motorbåter og seilbåter skal i trangt farvann alltid vike for nyttefartøy (Ferger, lasteskip e.l.) uavhengig av hvilken retning nyttefartøyet kommer i fra.

Lanterner og flagg
For å unngå sammenstøt mellom fartøy er det viktig at alle som ferdes på sjøen blir sett og også ser andre. Derfor er det viktig at alle fartøy med seil eller motorframdrift skal bruke sine navigasjonslanterner i fra solnedgang til soloppgang, eller også om dagen dersom sikten er redusert. Hvilken navigasjonslanterne hver enkelt fartøy skal ha er avhengig av båttypen og størrelsen på båten.

Her kan du se ett eksempel på en normal lanterneføring for en motorbåt under 50 meter. Her er det krav til en hvit topplanterne som kun kan sees på forsiden av båten (225), to sidelanterner (en på hver side av båten) der begge er 112,5 hver (Lanternen som er på babord side av båten skal være rød, og lanternen på styrbord side av båten skal være grønn) og en hvit akterlanterne (135). Akterlanternen er den eneste lanternen du kan se på baksiden av båten. Dersom du ser akterlanternen på en annen båt så betyr dette at du er ett innhentende fartøy og må rette deg etter gjeldende regler for innhenting, men dersom du ser sidelanternen, så skal du rette deg etter vanlige vikeregler.

Dersom båten er over 50 meter så skal den benytte sag av nesten samme lanterneføring som under 50 meter. Den eneste forskjellen vil være at der er to topplanterner istedenfor bare en.

Seilbåter skal ikke ha en vanlig hvit topplanterne, men de skal fortsatt ha styrbord og babord sidelanterne i tillegg til akterlanterne. Se eksempelet til høyre.

Signalflagg
Dersom en båt har dykker nede så skal det  vises med signalflagg ”A” (Alfa). Når en båt har hevet dette flagget så betyr det som sagt at de har dykker nede, men også at andre båter skal holde god avstand og gå med sakte fart.

Sjømerker
Sjømerkene har til oppgave å vise deg hvor det er trygt å ferdes på sjøen. De kan brukes som referansepunkt slik at mann vet hvor mann er i forhold til sjømerkene, eller de kan brukes for å finne ut hvor skjulte farer befinner seg.

Stake
En stake eller jernstang som den også kan bli kalt har til hensikt å merke opp ett skjær, skvalpeskjær eller en grunne. De kan også ha en peker på toppen som skal peke i den retningen som leia går, eller den siden av staken der det er dypest vann eller der det er tryggest å seile. I sjøkartet vil en stake være oppmerket med et av de to tegnene på bildet til høyre. Det øverste vil være en stak som står på en grunne, og det nederste vær være en stake som står på et skvalpeskjær.

Lateralmerker (Sideavmerkingsbøyer)
Hovedoppgaven til lateralmerkene er å merke opp ytterkantene av leia. Leia er ”veien” for båter og kan på en måte sammenlignes med bilveien for en bil på land. Det fins to typer lateralmerker. Det ene er styrbord lateralmerke, dette merket er grønnfarget og spist på toppen. Det andre sjømerket er babord lateralmerke, det er rødfarget og butt på toppen. Dersom man følger leias hovedretning så skal mann alltid ha styrbord lateralmerke på styrbord side av båten og babord lateralmerke på babord side, men om mann går i mot leias hovedretning så blir det omvendt. Under kan du se hvordan de to lateralmerkene ser ut både i virkeligheten og i kartet. I midten kan du se hvordan leias hovedretning er oppmerket i kartet. For å gjøre det enklere å lære seg hvilken side mann skal ha lateralmerkene på i forhold til sin egen båt, så kan man tenke seg at pilen er din egen båt, og at den røde og grønne rundingen skal være rettet mot samme farge dersom mann følger hovedretningen og dersom man går i mot hovedretningen så blir det rød runding (lanterne) mot grønt lateralmerke og grønn runding (lanterne) mot rødt lateralmerke.

Kardinalmerker
Det fins fire typer kardinalmerker. Navnet på disse er nordmerke, østmerke, sørmerke og vestmerke. Hensikten med de fire sjømerkene er å merke opp en bestemt fare og/eller vise til en trygg side å passere det bestemte merket på. Ett nordmerke skal passeres på nordsiden, ett østmerke på østsiden, ett sørmerke på sørsiden og ett vestmerke på vestsiden. I virkeligheten vil merkene se ut som på figuren ved siden av. Ett nordmerke vil altså være svart øverst og gult nederst. Østmerket er svart øverst, gult i midten og svart nederst. Sørmerke er gult øverst og svart nederst, og vestmerket er gult øverst og nederst og svart i midten. I kartet så vil gulfargen være nyttet ut med hvitfarge i tillegg til at der vil stå for eksempel ”BYB” ved siden av. BYB står da for Black, Yellow, Black – altså ett østmerke. Når det er mørkt eller nedsatt sikt vil hvert enkelt kardinalmerke ha sinn egen lyskarakteristikk. Ett østmerket har tre blink, sørmerket – seks blink pluss ett langt, vestmerket – ni blink og nordmerket blinker kontinuerlig.

Spesialmerker
Spesialmerke blir ofte brukt til å merke opp rekreasjonsområder, badeplasser eller for å regulere fart. I kartet vil spesialmerke være merket med bokstaven ”Y” som står for ”Yellow” ettersom disse alltid er gule. Spesialmerkene vil ofte vise til enten en tillatt maksfart (som vist på bildet) eller ett gult kryss. Dersom disse står ved en offentlig badeplass, så vil der være en fartsbegrensning der det er maks fem knop for båter som er nærmere enn 50 meter i fra bøyen. Det er også forbudt  å passere bøyerekken som merker opp en badeplass.

Symboler i kartet

Skvalpeskjær og grunner
Ett skvalpeskjær er en grunne som ligger like i vannoverflaten. Den er bare synlig i mellom tørrfallsgrensen og lavvann. På grunn av at den ligger like i vannoverflaten vil den være nesten umulig å få øye på ved havblikk. I kartet er den merket som ett kryss med en prikk i hvert hjørne.

Grunne er ett område i havet som ligger lavere enn tørrfallsgrensen og over ti meters dyp. Denne vil med andre ord ikke vises i fra overflaten. I tillegg til å bli merket med ett ”plusstegn” så står der alltid angitt dybden i meter ved siden av.

Broer og luftspenn
I kartet vil broer være oppmerket som vist på bildet på siden. Friseilingshøyden vil være angitt i meter, og vil være merket med to parallelle svarte streker over og under høyden. På bildet på siden så vil altså friseilingshøyden være 1,7m ved høyeste høyvann (HAT). Tilsvarende vil det være med luftspenn, men i kartet vil dette være merket med en rød stiplet linje, og friseilingshøyden vil stå med røde tall på ved siden av.

Kabel og rørledning
En undervannskabel vil være oppmerket som en rød linje som går sikksakk på havbunnen (som vist på bildet under). En rørledning vil være merket som en stiplet linje med en prikk i enden av hver strek. Begge disse vil ligge på havbunnen.

Fyrlykter
Fyrlykter kalles også sektorfyr eller ledfyr. Disse har som formål å vise hvor det er trygt å seile, og hvor det er mindre trygt å seile i mørket. Sektorlyset som kan sees fra fyrlykten er enten hvit, rød eller grønn. Hvit sektor vil signalisere ”rent” farvann, mens rød og grønn sektor vil signalisere ”urent” farvann. På tross av dette så må man alltid ha kontroll over hvor man er i sjøkartet. I kartet vil fyret være merket med en femkantet stjerne og sektorene vil ha sitt utspring i fra denne stjernen (Se bilde).

For å kunne kjenne igjen ulike fyr i mørket så har vært enkelt fyr sin egen lyskarakteristikk. Lyskarakteren er den måten lyset på en fyrlykt oppfører seg i løpet av en bestemt periode før den vil gjenta seg selv. Lyskarakterer kan deles inn i fire hovedtyper (som vist på figur) F – Fast, OC – Okkulterende, Iso – Isofase og Fl – Blink. En typisk lyskarakter vil kunne se slik ut – ”Oc(2) 10s”. Det betyr da at lykten er gruppeokkulterende (lenger lysperiode enn mørkeperiode), hele perioden varer i 10 sekund med 2 formørkelser i løpet av den tiden.

Promille til sjøs
Når du drikker alkohol så blir blodårene som ligger like under huden utvidet, dette vil igjen føre til at mer blod strømmer igjennom blodårene, dermed vil blodet bli raskere nedkjølt noe som igjen vil føre til raskere nedkjøling av kroppen og raskere utmattelse.

Promillegrensen til sjøs er 0,8.

Flyteutstyr
Det er krav til å ha ett flytemiddel lett tilgjengelig ombord i båten til hver person. Godkjent flyteutstyr er også påbudt å ha på seg ombord i båter under 8 meter som er i fart. Kravet til flyteutstyret er at det skal være varig merket med enten godkjenning, typegodkjenning eller varedeklarasjon.

Kontakt ved nødsituasjoner
Dersom du skulle være så uheldig å komme bort i en nødsituasjon så kan du sende ut nødsignal når skipsfører mener at det er en overhengende fare for liv eller skip. For å få raskt hjelp som mulig så er det viktig å vite hvem du skal kontakte og hvordan. Dersom det er andre båter i nærheten så kan du forsøke å vifte med armene. I tilfelle det ikke er andre båter som kan få øye på deg så kan du forsøke å ta kontakt med en kystradiostasjon. For å få kontakt med en kystradiostasjon så kan du ringe 120 på din mobiltelefon. I tilfelle du skal ferdes utenfor dekningsområdet til mobiltelefonen så kan det være lurt å ha en VHF ombord. Da kan du kontakte alle andre fartøy med VHF ved å kalle på kanal 16. Kanal 16 er en internasjonal nød og kallefrekvens, og er påbudt å lytte på for alle med VHF ombord.

Farer ved høy fart
Ved høy fart så er du utsatt for større risiko dersom du skulle komme ut for en ulykke. Du vil ha kortere reaksjonstid og vil i tillegg få tunnelsyn noe som føre til større problemer med å oppfatte alt som skjer rundt deg. Det kan derfor være en fordel å være flere personer som holder god utkikk. Alle ombord bør ha på seg flytemiddel og fører bør benytte seg av dødmannsknapp. Ved bruk av elektrisk navigasjon så vil der også være fare for en forsinkelser på systemet som blir benyttet.

Sjøvettreglene

  1. Tenk sikkerhet (Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.)
  2. Ta med nødvendig utstyr (Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.)
  3. Respekter vær og farvann (Båten må bare benyttes under egnede forhold.)
  4. Følg sjøveisreglene (Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.)
  5. Bruk Redningsvest eller flyteplagg (det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.)
  6. Vær uthvilt og edru (Promillegrensen er 0.8 når du fører båt.)
  7. Vis hensyn (Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.)

Dersom du ønsker å laste ned våres lærehefte så kan du laste ned filen som ligger under.

LÆREHEFTE – FORBEREDELSE TIL BÅTFØRERPRØVEN

By |2020-02-10T21:13:16+00:00March 20th, 2019|blogg-artikler|

Dersom du føler deg usikker på noe av stoffet [...]