70 23 90 10 (hverdager 08:30-15:30) post@maritimkompetansenorge.no

SRC/VHF KURS

Hvem trenger radio-sertifikat?
Radiosystemet brukes av mange mennesker i ulike yrkesgrupper som:

  • Boredekksarbeidere
  • Hjelpearbeidere
  • Beredskapsarbeider
  • Kranførere
  • Båtførere med flere

Radiosystemet er påbudt på yrkesfartøy og frivillig/vanlig på fritidsfartøy. Dette kurset gir deg grunnleggende opplæring i nød- og sikkerhetsprosedyrer til sjøs.

Du vil lære både hvordan sende og motta nødmeldinger, og hvordan du skal kommunisere på best mulig måte dersom en nødssituasjon oppstår. Med radiosystemet kan fartøyer kommunisere selv om de er utenfor Kystradiostasjonenes rekkevidde.

GPS-teknologi gjør at kystradiostasjonen kan plassere deg på kartet og kan finne deg om det trengs. Systemet er derfor en nødvendig trygghet for deg og andre som ferdes på sjøen.

SRC/VHF KURS

SRC/VHF brukes av mange mennesker i ulike yrkesgrupper som: boredekksarbeidere, hjelpearbeidere, beredskapsarbeider, båtførere med flere. Radiosystemet er påbudt på yrkesfartøy og frivillig/vanlig på fritidsfartøy.

FØRSTEHJELPSKURS

Førstehjelpskurset er tilrettelagt for kunder som tar vårt båtførerkurs. Hvert sekund teller når man kommer opp i en ulykkessituasjon. Forskjellen mellom liv og død kan ligge i førstehjelpen som ytes på stedet innen ambulansepersonell når frem.

PRAKTISK BÅTKURS

Har du fullført vårt intensivkurs i Båtførerprøven og ønsker innføring i håndtering av fritidsbåt i praksis? Praktisk båtkurs gir deg et bedre grunnlag for å kunne bruke din fritidsbåt på en trygg og forsvarlig måte.